Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met een spellingdictee. De leerlingen moeten hun fouten 3 keer verbeteren. Daarna hebben de leerlingen de tijd gekregen om grammaticaoefeningen te maken. Dit hebben we vervolgens klassikaal nagekeken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week: