Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met een spellingdictee. De leerlingen hebben daarna de mogelijkheid gekregen om hun fouten te verbeteren. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met spelling.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Taal blz. 26 t/m 28