Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we weer begonnen met een spellingsdictee. Vervolgens hebben we klassikaal het huiswerk nagekeken. Dit ging over het onderdeel spelling (‘s). Tijdens het nakijken van het huiswerk heb ik waar nodig extra uitleg gegeven over het gebruik van ‘s.

Na de pauze zijn we verder gegaan met onderdeel spelling. Deze week ging het over het gebruik van ‘ou’ en ‘au’. Na een klassikale uitleg, zijn de leerlingen zelstandig met de opdrachten aan de slag gegaan. Dit hebben we vervolgens klassikaal nagekeken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra (docent taal)

Huiswerk voor volgende week:
Taalboek blz. 186