Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les weer begonnen met een spellingsdictee. Dit omdat ik heb gemerkt dat veel leerlingen nog moeite hebben met het juist spellen van woorden. Na het afnemen van de dictee kijk ik het altijd na en verbeter ik de fouten. Het is de bedoeling dat de leerlingen de woorden dan 3 keer overschrijven. Dit zodat ze leren hoe je de woorden juist spelt. Dit geef ik ze elke week mee als huiswerk, maar niet alle leerlingen doen het. Let hier alstublieft op.

Na de spellingsdictee hebben we het huiswerk van vorige week nagekeken en hebben we een begin gemaakt aan Toetstrainer Begrijpend Lezen.

Ik hoop u hiermee voldoende te geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Begrijpend Lezen opgave 1 t/m 10