Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met het huiswerk nakijken. We hebben dit klassikaal nagekeken en besproken. Vervolgens zijn de leerlingen verder gegaan met de opdrachten.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
Juf Fatma

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Rekenen: taak 14 afmaken

Rekenen: blz. 70 & 71