Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met het nakijken en bespreken van de huiswerk. De leerlingen hebben zo gezien dat er verschillende manieren mogelijk zijn. Vervolgens zijn we door gegaan met toetstrainer Rekenen taak 2. We hebben een aantal sommen klassikaal uitgerekend en de leerlingen zijn hiermee vervolgens verder gegaan.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Juf Fatma

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Rekenen groep 7
Taak 2 afmaken