Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn wij de les begonnen met het automatiseren van de keersommen. Dit hebben we met een spelvorm geoefend. Vervolgens hebben we kort de huiswerkopdrachten besproken en zijn we begonnen met de onderdelen breuken & procenten. De leerlingen zijn na klassikale uitleg zelfstandig aan het werk gegaan vanuit de werkboeken.

In de hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Fatma
(Juf groep 7 Rekenen)

Huiswerk voor volgende week:
Rekenen
6.4 procenten blz. 179