Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we weer begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de methode Taal Actief. Hierna zijn we aan de slag gegaan met Citomateriaal. We hebben tekst 10, 11 en 12 van begrijpend lezen en spelling taak 3 gemaakt. Verder hebben we de foute dicteewoorden over moeten schrijven. Tijdens het tweede uur hebben we de opgaven klassikaal besproken en nagekeken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Geen huiswerk