Behandelde lesstof:
Beste ouders,

We zijn vandaag begonnen met een spelling dictee. Hierna zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met de Citotrainers. We hebben taak 3 van woordenschat, taak 4 van spelling en bladzijde 16 van begrijpend lezen gemaakt. Ook hebben we de foute dicteewoorden over moeten schrijven. Tijdens het tweede uur hebben we de taken besproken en klassikaal nagekeken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Schrijf een samenvatting (half a4) over één onderwerp uit het avondjournaal van 22 december 2018