Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn de les begonnen met een spelling dictee. Hierna zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met Citomateriaal. We hebben taak 2 van woordenschat, taak 6 van spelling en de teksten 17, 18 en 19 van begrijpend lezen gemaakt. Ook hebben we de foute dicteewoorden over moeten schrijven. Tijdens het tweede uur hebben we de taken klassikaal besproken en nagekeken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Leerlingen die de samenvatting (Jeugdjournaal) van drie weken geleden nog niet hebben ingeleverd, leveren deze volgende week in!