Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn begonnen met een spelling dictee. Hierna zijn we zelfstandig aan de slag gegaan. We hebben van Citomateriaal begrijpend lezen blz. 51 tot 59 gemaakt. Ook hebben we uit het taalboek de opdrachten 5.23 en 5.24 van woordenschat gemaakt. Tijdens het tweede uur hebben we alles klassikaal besproken en nagekeken.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Geen huiswerk