Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn begonnen met een spelling dictee. Hierna zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met begrijpend lezen en woordenschat en het verschrijven van de foute dicteewoorden. We hebben 5.23 van het taalboek en de teksten 24 tot 27 van Citomateriaal gemaakt. Tijdens het tweede uur hebben we alles besproken en nagekeken. Tijdens het laatste kwartier hebben we naar het avondjournaal gekeken. We hebben weer geoefend met het schrijven van een samenvatting en hetgeen hierbij belangrijk is.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Maak de samenvatting van een onderwerp uit het avondjournaal (26-1-2019) af en neem deze mee naar de les.