Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Gister zijn we begonnen met een spelling dictee. Hierna hebben we het huiswerk van woordenschat klassikaal nagekeken. Vervolgens zijn de leerlingen individueel aan de slag gegaan met grammatica. Ook dit hebben we klassikaal nagekeken en volgde er een uitleg.
Tegen het einde van de les hebben we naar het jeugdjournaal gekeken. Het doel is: schrijf een samenvatting. Tijdens het bekijken van het journaal hebben de leerlingen mee moeten schrijven. Zo moesten ze een onderwerp kiezen en hoofdvragen en belangrijke steekwoorden opschrijven. Volgende week nemen de leerlingen de samenvatting mee.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Firdaous (docent taal)

Huiswerk voor volgende week:
Schrijf een samenvatting op van één onderwerp dat je interessant vindt uit het avondjournaal van 29-09-2018.