Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Afgelopen zaterdag zijn wij begonnen met een spelling dictee. Hierna zijn we aan de slag gegaan woordenschat en hebben we een brief verbeterd op taalfouten. Tijdens het tweede uur hebben we alles klassikaal met elkaar besproken en nagekeken. Ook hebben we begrijpend lezen (tekst 37 en 38) klassikaal besproken en nagekeken. Tijdens het laatste kwartier zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met begrijpend lezen.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Begrijpend lezen tekst 39