Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn de les begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de worden van Taal Actief. Wij hebben het dictee klassikaal nagekeken door de leerlingen één voor één te laten schrijven op het bord. Daarna hebben we gewerkt uit het taalboek. We zijn aan de slag gegaan met 1.4, 3.1 en 4.3. De leerlingen zijn individueel aan het werk gegaan en konden daar waar nodig individueel begeleid worden bij het uitvoeren van de opdrachten. Tegen het einde van de les hebben we 1.4 klassikaal behandeld.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
4.3 van het taalboek (leerlingen die het niet af hebben gekregen)