Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Wij zijn de les begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de woorden van Taal Actief. Hierna zijn we klassikaal aan de slag gegaan met het huiswerk van vorige week. Na de uitleg op het bord hebben we de antwoorden samen gecontroleerd. Tijdens het tweede uur hebben de leerlingen gewerkt aan 1.5, 2.6 en 4.1 uit het taalboek en het overschrijven van de foute dicteewoorden.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20werkwoorden/Oefeningen/groep7.htm

Schrijf de opdracht over in je schrift en mee deze mee naar de les. De link verwijst naar de opdracht.