Behandelde lesstof:
Beste ouder,

We zijn de les begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de woorden van Taal Actief. Hierna hebben we een begrijpend lezen tekst samen nagekeken. We hebben de begrippen: signaalwoorden, kernzinnen, hoofdzaken en bijzaken weer opgefrist tijdens het nakijken van de opdracht. Hierna zijn de leerlingen zelfstandig aan de slag gegaan met 1.6 3.2 en 3.3 van het taalboek en het overschrijven van de foute dicteewoorden. Tegen het einde van les hebben we 1.6 klassikaal nagekeken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
3.2 en 3.3 (voor de leerlingen die het niet af hebben gekregen)