Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn de les begonnen met een spelling dictee. Hierna zijn we aan de slag gegaan met de toetstrainers. We hebben begrijpend lezen en woordenschat individueel gemaakt. De leerlingen die voor de pauze klaar waren, hebben uit het taalboek ook begrijpend lezen 1.7 en woordenschat 4.4. gemaakt. Tijdens het tweede uur hebben we klassikaal de opgaven nagekeken. Ook hebben de leerlingen de foute dicteewoorden over moeten schrijven.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
n.v.t.