Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Vandaag zijn de we les begonnen met een spelling dictee. Wij zijn daarna aan de slag gegaan met begrijpend lezen en spelling van Citomateriaal en het overschrijven van de foute dicteewoorden. Wij hebben tijdens het eerste uur zelfstandig gewerkt. Tijdens het tweede uur hebben we de taken klassikaal nagekeken en volgde er een uitleg over de taak van spelling.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
n.v.t.