Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn vandaag begonnen met een spelling dictee. Hierna zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met drie teksten van begrijpend lezen, taak 2 van spelling en het overschrijven van de foute dicteewoorden. Tijdens het tweede uur hebben we de opgaven klassikaal besproken en nagekeken.

Helaas zie ik nog erg vaak dat leerlingen geen schriften meenemen of losse blaadjes gebruiken voor de dictees. Graag wil ik dat volgende week alle leerlingen een apart dicteeschrift meenemen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Huiswerk voor volgende week:
Geen