Behandelde lesstof:
Rojin Celik
– Wiskunde huiswerk gemaakt.
– Mens en Natuur huiswerk gemaakt.

SeyyitAli Cakmak
– Frans grammatica doorgenomen.
– Biologie SO geleerd.
– Wiskunde stof voor proefwerk doorgenomen.

Melih Arslan
– Maatschappijleer enkele hoofdstukken geleerd en overhoord.
– Geschiedenis; plan van aanpak

Huiswerk voor volgende week: