Behandelde lesstof:
VOBG A 18:00-20:00 De Ark

Marwa Rahmouni
– Huiswerk wiskunde opdracht 65 t/m 70 gemaakt
– Huiswerk scheikunde afgerond (15 t/m 22)

Gamze Tuzlacik
– Woorden voor het Engels SO doorgenomen. Deze zal ze thuis nog verder leren.
– Geschiedenis teksten doorgenomen voor de toets van aankomende week, blz. 10 t/m 13

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk dat zij vanuit school meekrijgen.