Behandelde lesstof:
Vandaag hebben we als eerst de tafels herhaald. Dit hebben we gedaan door een toetsje van ong 25 sommetjes te maken. Hieruit bleek dat ze de tafels 6 tot en met 9 nog niet goed beheerst.
Tuana had haar huiswerk niet gemaakt. Het ging over het optellen en aftrekken van ongelijke eenheden. Ze heeft hier eerst uitleg over gekregen en vervolgens heeft ze de sommen gemaakt.
Van onderdeel taal hebben we drie teksten gemaakt waarbij er een passende titel bij de teksten gekozen moest worden. Als laatst hebben we een bladzijde grammatica opdrachten gemaakt.

Huiswerk voor volgende week:
Tuana moet de tafel 6 tot en met 9 goed leren; ook door elkaar!
Uit het rekenboek moet ze de omcirkelde opdrachten van bladzijdes 153 en 155 maken.