Behandelde lesstof:
Vandaag hebben we de tafel van 8 herhaald. Tuana heeft het niet geleerd, wat wel moest voor vandaag. Tuana heeft ook haar huiswerk niet gemaakt. We hebben deze in de les gemaakt. Hierna hebben we eenheden met kommagetallen leren optellen. Ik heb haar ook uitleg gegeven over kommagetallen. Als laatst hebben we redactiesommen in het rekenboek gemaakt.

Huiswerk voor volgende week:
bladzijde 87 in het rekenboek maken.