Behandelde lesstof:
Vandaag hebben wij 20 minuten jeugdjournaal gekeken.
Vervolgens hebben wij spellingdictee gedaan.
Hier kregen de leerlingen 15 woordjes die zij correct moesten schrijven.
Daarna hebben wij woordenschat gedaan.
Na de pauze hebben we uit de stencils gewerkt.

Huiswerk voor volgende week:
Geen HW.