Behandelde lesstof:
We hebben vandaag jeugdjournaal gekeken en daarna een spellingdictee gedaan met de woorden die eindigen op – aai en -oei.
Verder hebben we zelfstandig aan stencils gewerkt. Na de pauze hebben we verder aan de stencils gewerkt en squla gedaan.

Huiswerk voor volgende week:
Geen hw.