Behandelde lesstof:
We hebben vandaag eerst jeugdjournaal gekeken en daarna spellingdictee gedaan.
De woorden gingen over – ei en -ij.
Na de pauze hebben we zelfstandig aan stencils gewerkt.

Huiswerk voor volgende week:
Hayrun nisa: maken blz. 43
Irfan maken blz. 13 en 14
Aicha maken oefening 9
Mohamed maken blz. 27