Behandelde lesstof:
Wij hebben vandaag 10 minuten lang jeugdjournaal gekeken. Daarna hebben wij spellingdictee gedaan.
Na het nakijken van de dictee hebben wij woordenschat gedaan.
Na de pauze hebben wij gewerkt aan stencils.

Huiswerk voor volgende week:
Groep 4 heeft GEEN huiswerk voor volgende week.