Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met het nakijken van het huiswerk. We hebben alle opgave één voor één nagekeken en waar nodig heb ik extra uitleg gegeven. Vervolgens hebben de leerlingen een begin gemaakt aan taak 9.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Rekenen blz. 52 tm 57