Behandelde lesstof:
Bete ouders,

Vandaag hebben we taak 1 gemaakt van ‘Toetstrainer Rekenen’. De leerlingen hebben eerste de tijd gekregen om de opdrachten zelfstandig te maken. Daarna hebben we alle opdrachten klassikaal nagekeken en uitgelegd. Dit hebben we niet afgekregen. Volgende week gaan we hier mee door.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra (docent rekenen)

Huiswerk voor volgende week: