Behandelde lesstof:
Beste ouder,

We zijn de les begonnen met een korte dictee, hierna hebben we gewerkt aan de stencils van dyslexie. Vervolgens hebben we samen met Doaud Taak 1 van woordenschat gemaakt.
Na de pauze heeft Daoud een paar opgaven van citorekenen Taak 3 gemaakt. Het laatste kwartiertje heeft hij gewerkt aan de sommen op blz 99 en 100 van rekenen.

Met vriendelijke groet,

Kübra

Huiswerk voor volgende week:
Oefening 8a en 9 helemaal, blz 102