Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met een rekentoetsje. Dit heb ik nagekeken. De leerlingen hebben vervolgens de tijd gekregen om de fouten te verbeteren. Daarna hebben de leerlingen rekenoefeningen op het bord gemaakt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week: