Behandelde lesstof:
Beste ouders,
We zijn begonnen met het huiswerk te bespreken.
De vragen die sommige kinderen niet snapte heb ik behandeld op het boord.
Na de pauze heeft iedereen individueel blz. 79 gemaakt.
Aan het einde hebben we die bladzijde ook nagekeken.

Huiswerk voor volgende week:
Hodaifa Tahiri : tafel van 12 leren

Voor de hele klas: blz. 80 en blz. 157