Behandelde lesstof:
Vandaag hebben wij het huiswerk die op blz. 81 staat nagekeken.
Daarna heeft juf Hudanur klassikaal uitleg gegeven over maten.
Na de pauze hebben de leerlingen opgaves gemaakt.

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk blz. 24 oefening 48 a en b , blz 34. oefening 78 + 79 en blz. 82 MAKEN!
Doornemen maten en klok
Houdaifa: tafel van 12
Maryam: tafels van 8 en 9
Esiyla: tafels 11 en 12