Behandelde lesstof:
We zijn begonnen met een dictee. De leerlingen hebben de woorden om de beurt op het bord geschreven. Hierna hebben we het huiswerk nagekeken (tekst 8 en 9 en het huiswerk spelling).
Aan het eind van de les hebben de leerlingen zelfstandig gewerkt aan tekst 11, 12 en 13 uit de Citotrainer begrijpend lezen en taak 3 van het onderdeel spelling.

Huiswerk voor volgende week: