Behandelde lesstof:
Klassikaal hebben wij Toetstrainer Begrijpend Lezen behandeld, namelijk tekst 23.
Daarnaast is er een klassikaal dictee gehouden.

Huiswerk voor volgende week:
Voor de volgende week moeten alle leerlingen van Groep 8 Taal, tekst 24 &25 afmaken. Dit zal klassikaal behandeld worden.
Daarna zullen we gaan focussen op woordenschat.