Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met het nakijken van het huiswerk. Vervolgens hebben de leerlingen een spellingdictee gemaakt. Alle leerlingen hebben hier een voldoende voor gehaald. Aan het einde van de les hebben we naar de laatste aflevering van het jeugdjournaal gekeken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Taal: woordenschat taak 4