Behandelde lesstof:
Groep 8 taal (16:00-18:00), De Ark

Vandaag zijn we begonnen met een dictee en vervolgens hebben we het huiswerk besproken (blz. 72). Hierbij hebben we de theorie over persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp etc. ook herhaald. Daarna is enkele minuten aan begrijpend lezen gewerkt.

Huiswerk voor volgende week:
Begrijpend lezen tekst over vuurwerk (blz. 19) + de vragen die erbij horen.