Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we begonnen met een dictee. In het dictee ging het vooral om werkwoorden in zowel de tegenwoordige als de verleden tijd. Vervolgens hebben we het huiswerk besproken (de tekst over vuurwerk op blz. 19 met de bijbehorende vragen). Hierbij zijn begrippen als: kernzin, signaalwoord, begripsvraag, kennisvraag, hoofdzaak en bijzaak aan bod gekomen. Dit hebben we ook besproken tijdens de les.

In het laatste half uur hebben de leerlingen aan de tekst gewerkt op blz. 22 met de bijbehorende vragen. Deze tekst zullen we komende week bespreken.

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk:
Afmaken van de tekst met als titel ”Transrapid” op blz. 22, met de bijbehorende vragen.

Beste ouders,

Sommige leerlingen nemen helaas nog steeds geen schrift mee naar de les. Daarnaast zijn er vaak leerlingen die hun schrift thuis vergeten. Graag zou ik jullie willen verzoeken om dit te controleren.

Alvast bedankt!