Behandelde lesstof:
Vandaag zijn we begonnen met een dictee. Vervolgens hebben we oefeningen gemaakt voor werkwoordspelling (persoonsvorm, voltooid deelwoord). Hierna hebben we bladzijde 73 nagekeken van het onderdeel grammatica.

Aan het eind is zelfstandig gewerkt aan bladzijde 92,93 en 94 van het onderdeel spelling.

Huiswerk voor volgende week:
Blz. 92, 93 en 94 van spelling, als dit nog niet af is.
Blz. 74 (grammatica), als dit nog niet af was.