Behandelde lesstof:
We zijn begonnen met een dictee. De leerlingen hebben ieder twee woorden hiervan op het bord geschreven. Vervolgens hebben we de oefeningen op blz. 92, 93 en 94 van het onderdeel spelling nagekeken. We hebben geoefend met het koppelteken.
Daarna is zelfstandig gewerkt aan blz. 125, 126 en 127 van het onderdeel woordenschat. We hebben samen de woorden doorgenomen en de oefeningen nagekeken.

Huiswerk voor volgende week: