Behandelde lesstof:
We zijn begonnen met een dictee waarin de persoonsvorm, het voltooid deelwoord en het voltooid deelwoord dat bijvoeglijk wordt gebruikt, aan bod kwamen.
Hierna hebben de kinderen zelfstandig aan tekst 1 uit het citoboek gewerkt. Dit hebben we samen nagekeken.
Daarna is kort begonnen aan tekst 2.

Huiswerk voor volgende week:
Maken van de opdrachten die horen bij tekst 2 (Citoboek begrijpend lezen)