Behandelde lesstof:
We zijn begonnen met een dictee (onveranderlijke woorden). Hierna hebben we het huiswerk besproken. Dit was tekst 2 uit de toetstrainer.
Vervolgens is zelfstandig gewerkt aan tekst 3 en 4 uit de toetstrainer taal en aan de vragen 1 t/m 16 uit de toetstrainer spelling.
Deze hebben we samen besproken.
Aan het eind van de les is gewerkt aan de vragen 16 t/m 24. De kinderen die dit al af hadden, hebben gewerkt aan blz. 95 en 96 (onderdeel spelling) uit het taalboek.

Huiswerk voor volgende week:
Taak 1 spelling (toetstrainer), als het nog niet af is.