Behandelde lesstof:
We zijn begonnen met een dictee. Hierna hebben we taak 1 van het onderdeel spelling besproken.
Vervolgens hebben de leerlingen zelfstandig gewerkt aan tekst 5 t/m 7 uit de Citotrainer begrijpend lezen en van het onderdeel spelling taak 2, vraag 1 t/m 16.

Huiswerk voor volgende week:
Tekst 5 t/m 7 als dit niet af is.
Spelling taak 2, vraag 1 t/m 16.