Behandelde lesstof:
We zijn begonnen met een dictee. Vervolgens hebben we het huiswerk nagekeken (begrijpend lezen en spelling).
Hierna is zelfstandig gewerkt aan de teksten 8, 9, 10 en het resterende deel van spelling taak 2.

Huiswerk voor volgende week:
Tekst 8,9 en 10 afmaken als dit nog niet af was.
Spelling taak 2, vraag 16 t/m 24.