Behandelde lesstof:
Groep 8 Taal 16:00-18:00 (De Ark)

In het eerste uur hebben we opdrachten uit het onderdeel grammatica nagekeken. Dit was vorige week als huiswerk opgegeven. We hebben de oefeningen besproken t/m 2.5. Hierbij is aan bod gekomen hoe de persoonsvorm en het onderwerp gevonden kunnen worden in een zin. Daarnaast zijn zinnen met ”er” besproken. Hier is ook mee geoefend. Ook zijn oefeningen gemaakt die gingen over het herkennen van het hele werkwoord en het voltooid deelwoord.
Na de pauze hebben we een dictee gedaan, waarin verschillende spellingsregels voorkwamen.
Hierna hebben de leerlingen gewerkt aan de tekst op blz. 19 (begrijpend lezen).

Huiswerk voor volgende week:
Grammatica blz. 72 en 73 maken, als dit nog niet af was in de les.