Behandelde lesstof:
Beste ouder(s),
Abderrahman: Abderrahman heeft vandaag geleerd voor hoofdstuk 4 van Nask. Hij heeft in het eerste uur paragraaf 1 samengevat en geleerd. In het tweee uur is hij verder gegaan met paragraaf 2.
Dennis: Dennis en ik hebben samen voor Nederlands de zinsdelen opnieuw behandeld, omdat hij er wat moeite mee had. Hij is erna ook verder gegaan met het maken van de opgaven die hij vorige week niet af had kunnen maken van de zinsdelen.
Emre: Emre had Nask meegenomen en moest hiervan opgave 1 tot en met 9 maken. Hij vond dit makkelijk en had er geen moeite mee. Hij is erna ook doorgegaan met geschiedenis.
Kerem: Kerem had voor economie huiswerk. Hij moest opgave 18 tot en met 36 maken. Hierna had hij hoofdstuk 2 samengevat.

Huiswerk voor volgende week:
Neem ten minste twee moeilijke vakken mee.