Behandelde lesstof:
Hamit: Engels: Hamit moest 10 opgaven maken. Hierbij ging het om “have got/ haven’t got/ has got/ hasn’t got”. Dit begrep Hamit in het begin eventjes niet, maar hij heeft het goed opgepakt en begreep het na een korte uitleg.Verder moest Hamit van mij de woordjes leren van unit 2 en een paar Nederlandse zinnen vertalen, zodat hij zich meer comfortabel voelt met de taal. Hamit heeft goed zijn best gedaan tijdens de les.

Dennis: Dennis had voor vandaag zijn wiskunde meegenomen, maar zijn huiswerk van de volgende week had hij allemaal al af. Om deze reden heb ik hem de Herhaling van hoofdstuk 1. Hiervan moest hij maken tot en met paragraaf 4. hiervan heeft hij alles afgemaakt.
Abderrahman: Abderrahman had scheikunde meegenomen en moest zijn huiswerk maken. Zijn huiswerk (opdracht 47t/m 59) heeft hij afgemaakt.

Huiswerk voor volgende week:
Hamit moet voor volgende week blz. 101 van Engels leren en hij wordt overhoord. Hij moet ook zijn magistercodes opschrijven en het meenemen.
De andere leerlingen moeten voor volgende week huiswerk meenemen en als zij geen huiswerk hebben minimaal twee moeilijke vakken meenemen.