Deze week hebben wij het bij taal over geweld en ruzie gehad en welke woorden daarbij horen. Geweld is niet leuk. We hebben gepraat over de ruzies die zijn voorgekomen en hoe je ruzies moet oplossen.
Je moet namelijk met elkaar praten en vrede maken.
De woorden die bij geweld en ruzies horen:

Schoppen

Slaan

Woede

Duwen

Smijten

Snauwen

Schreeuwen

Narigheid

tong uitsteken

een hekel hebben

Krabben

Macht

 

We hebben ook over de tegenwoordige tijd en de verleden tijd geleerd. Dingen die nu gebeuren en dingen die al gebeurd zijn. Hoe je woorden moet schrijven in tegenwoordige tijd en hoe je woorden moet schrijven in verleden tijd. Bijvoorbeeld:

 

duw – duwde                steekt uit – stak uit

worden – werden        schop- schopte

 

Wij hebben al nieuwe dingen geleerd en we blijven leren.

 

Groetjes,

Groep 5 en juf Ikram.