Beste ouders/verzorgers,

Hieronder vindt u de tijden en locaties waar de intaketoetsen afgenomen zullen worden. U kunt zelf kiezen op welke locatie uw kind de toets afneemt.

Zaterdag 26 augustus

  • Vestiging O3 (Zaanstraat 25, 2515 TM)  om 10.00 uur
  • Basisschool De Ark  (Maarsbergenstraat 169c, 2546SP Den Haag) om 14.00 uur
  • Basisschool De Horizon (Paets van Troostwijkstraat 93, 2522DM) om 18.00 uur

Zondag 27 augustus

  • Basisschool De Horizon (Paets van Troostwijkstraat 93, 2522DM) om 14.00 uur
  • Basisschool De Ark  (Maarsbergenstraat 169c, 2546SP Den Haag) om 18.00 uur

De intaketoets bestaat uit taal en rekenen. We willen u erop wijzen dat de resultaten van de intaketoets uiterlijk op 31 augustus 2017 door ons gecommuniceerd zal worden.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Finaal Educatie